Vilkår og betingelser for medlemsskab
Som medlem af The Thin Blue Line Denmark, kan du til enhver tid udmelde dig.  

Kontingentsbetaling skal ske senest den 14. i løbende måned. Ved gentagen mangel på kontingentsbetaling, vil foreningen udmelde det pågældende medlem.

Medlemmer registreres som: 
  • Borger
  • Politiansat
  • Politiveteran
  • Virksomhed
Foreningen har valgt at inddele medlemmerne i kategorier, for at kunne kommunikere direkte til et specifikt medlemsgruppe. Ønsker man at have medlemsstatus som Politiveteran, kræves der udtalelse eller henvisning fra andre politiveteraner eller relevante personer med kendskab til den alvorlige tilskadekomst. The Thin Blue Line Denmark kan i den forbindelse stille opfølgende spørgsmål. Dette accepteres ligeledes ved indmeldelse. Vi vil sikre os, at midlerne tilfalder de personer, som de er tiltænkt.


Som medlem accepterer du samtidigt, at The Thin Blue Line Denmark må sende dig nyhedsmail, beskeder og SMS´er om:
  • Tilbud, udsalg og konkurrencer, samt events arrangeret af The Thin Blue Line Denmark.